En desplegament del protocol firmat entre la Generalitat valenciana i l’Ajuntament de València per a la INTERVENCIÓ EN EL BARRI DE RUSSAFA, conegut com a Pla RIVA-Russafa, s’han iniciat les CINC ACTUACIONS de reurbanització d’espais públics en què actualment es treballa, finançades amb càrrec al Pla d’Inversió Productiva de la Generalitat.

L’objectiu és aconseguir la recuperació urbana, econòmica i social d’este emblemàtic barri de la ciutat de València, fruit de la fusió del nucli històric del poble de Russafa amb l’Eixample de la ciutat de València, a finals del segle XIX.

Les actuacions es realitzen en els eixos

DÉNIA, LITERAT AZORÍN, CADIS, MESTRE AGUILAR I PERE III EL GRAN,

així com en el viari adjacent, la qual cosa suposarà transformar íntegrament el paisatge del barri i aconseguir uns elevats estàndards de qualitat en la urbanització.

La Generalitat realitzarà una inversió de 15 milions d’euros per a la reurbanització i adequació de quasi 60.000 m2 en el barri, i continuarà les intervencions ja acabades conjuntament amb l’Ajuntament de València dels eixos del carrer de Russafa i l’eix Puerto Rico, els resultats de millora de les quals són ja evidents tant en l’espai públic com en els seus edificis i en la seua activitat comercial i cultural.